Το περιεχόμενο του βιβλίου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

  1. Εισαγωγικό σημείωμα
  2. Έννοια και ορισμός της νοημοσύνης
  3. Η θεωρία του J. Piaget
  4. Η θεωρία του Bernsein
  5. Η θεωρία του Guilford
  6. Η θεωρία του Spearman και του Vernon
  7. Λίγα λόγια για τα τεστ νοημοσύνης
  8. Οι ατομικές διαφορές στη νοημοσύνη και η σχολική τάξη
  9. Ατομικές διαφορές ηλικία και νοημοσύνη

 

Σύντομα ολόκληρο το βιβλίο θα είναι  παρουσιάσιμο στο διαδίκτυο

Σχεδίαση & κατασκευή: Βασίλης Φουρτούνης
copyright © 2008:Τάσος Αποστολόπουλος