Το παιδί και η μικρή οθόνη

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Το εξώφυλλο του βιβλίου
Περιεχόμενα
Λίγα λόγια για το βιβλίο
Έκφραση συγχαρητηρίων από ΣχολικούςΣυμβούλους κ. Γεώργιο Γκολέμη και κ. Στέλιο Κακαβελάκη
Δημοσιεύματα εφημερίδων
Σχεδίαση & κατασκευή: Βασίλης Φουρτούνης
copyright © 2008:Τάσος Αποστολόπουλος