Η διδακτική των μαθηματικών στο σχολείο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Νέες λογικομαθηματικές έννοιες

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Το εξώφυλλο του βιβλίου
Περιεχόμενα
Λίγα λόγια για το βιβλίο
Έκφραση συγχαρητηρίων από Σχολικό Σύμβουλο κ. Στέλιο Κακαβελάκη
Σχεδίαση & κατασκευή: Βασίλης Φουρτούνης
copyright © 2008:Τάσος Αποστολόπουλος