ΒΟΥΦΡΑΔΑ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Το εξώφυλλο του βιβλίου
Εισαγωγικό σημαίωμα του συγγραφέα
Περιεχόμενα του βιβλίου
Πρόσκληση για την παρουσίαση του βιβλίου στο Χατζή (30 Ιουλίου 2004)
Παρουσίαση του βιβλίου
Φωτογραφικό υλικό από την παρουσίαση του βιβλίου
Σχόλια εφημερίδων για το βιβλίο ΒΟΥΦΡΑΔΑ
Σχεδίαση & κατασκευή: Βασίλης Φουρτούνης
copyright © 2008:Τάσος Αποστολόπουλος